Tất cả trẻ sơ sinh Philadelphia phải có cơ hội bình đẳng để lớn lên và phát triển thành những đứa trẻ khỏe mạnh và những người lớn có năng suất bất kể chúng sống ở đâu trong Thành phố. Đáng buồn thay, điều này không đúng khi nói đến nhiễm độc chì ở trẻ em. Hầu hết trẻ em bị nhiễm độc bởi sơn có chì trong các ngôi nhà cũ của chúng - và hầu hết (62%) bị nhiễm độc trong một căn nhà cho thuê. Trong hàng trăm năm, chì đã được biết đến là một chất độc thần kinh và gây nguy hiểm cho môi trường, tuy nhiên chì vẫn chưa bị cấm sử dụng trong khu dân cư ở Hoa Kỳ cho đến năm 1978. Tại Philadelphia, gần 90% của kho nhà được xây dựng trước năm 1978. Mặc dù TP. của Philadelphia đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm tỷ lệ nhiễm độc chì ở trẻ em và gần đây đã thực hiện các bước nhằm tăng các biện pháp phòng ngừa sơ cấp và trung học, vẫn có quá nhiều trẻ em bị nhiễm độc mỗi năm. Để đảm bảo rằng nhiều trẻ em hơn được bảo vệ khỏi thương tích nghiêm trọng do nhiễm độc chì, chúng tôi phải sửa đổi Luật Tiết lộ Sơn Chì để bao gồm tất cả các đơn vị cho thuê trước năm 1978.