Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Sức khoẻ của đứa trẻ

Khi sức khỏe của một đứa trẻ tốt trong những năm lớn lên, lợi ích kinh tế sẽ tích lũy cho chúng và xã hội khi chúng lớn lên. Sức khỏe thời thơ ấu tốt hơn có liên quan đến việc cải thiện trình độ học vấn, cơ hội việc làm tốt hơn và thu nhập cao hơn khi trưởng thành. Thật không may, nhiều đứa trẻ của chúng ta không có những công cụ cần thiết để thành công. Ví dụ, bảo hiểm y tế là chìa khóa để trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để giữ cho chúng khỏe mạnh. Tuy nhiên, hàng chục nghìn trẻ em ở đông nam Pennsylvania không có bảo hiểm y tế mặc dù hầu hết chúng đều đủ điều kiện để được bảo hiểm công cộng.

Children First’s health related work focuses on the following critical issues in our continuing commitment to address the needs of every child:

  • Đảm bảo trẻ em có bảo hiểm y tế by enrolling children in public coverage and ensuring the health benefits are comprehensive, that applying and re-applying is simple, and that all children qualify, including children who are undocumented.
  • Cải thiện khả năng tiếp cận của trẻ em với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe primarily to behavioral health, dental, and vision care services.
  • Reduce childhood lead poisoning in southeastern Pennsylvania and across the Commonwealth.

Trong phần này: