Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Tiểu bang

Hiến pháp của Pennsylvania kêu gọi tiểu bang cung cấp các nguồn lực cho một hệ thống giáo dục công toàn diện và hiệu quả, tuy nhiên, tiểu bang vẫn tiếp tục thay đổi sinh viên của chúng tôi. Trong những năm gần đây, gánh nặng này đã làm đau đầu những người nộp thuế địa phương và sinh viên.

Thống đốc, các nhà lập pháp Pennsylvania, và các công dân như bạn phải bỏ phiếu và làm việc vì lợi ích tốt nhất của sinh viên.

Những gì chúng tôi đang làm:

  • Tài trợ của Nhà nước cho Trường Công lập
  • Cải cách Luật trường Điều lệ
  • Thuế tài sản

Trong phần này: