Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Các quận ngoại ô

Các Hạt Bucks, Chester, Delaware và Montgomery là nơi có 61 khu học chánh phục vụ hơn 356,000 học sinh - một số trong số đó nằm trong số những trường có thành tích cao nhất trong tiểu bang. Tuy nhiên, hầu hết các học khu không nhận được đầy đủ kinh phí từ Nhà nước và 70.000 học sinh không đúng trình độ.

Các quan chức được bầu cử, khu học chánh, doanh nghiệp, cộng đồng và công dân như bạn phải làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng mọi trẻ em ở Đông Nam Pennsylvania đều được hưởng một nền giáo dục chất lượng.

Những gì chúng tôi đang làm:

  • Tài trợ Giáo dục của Tiểu bang cho các Trường Công lập
  • Công bằng và Công bằng chủng tộc
  • Cải cách Luật trường Điều lệ
  • Đầu tư cho sự nghiệp và lực lượng lao động
  • Bênh vực phụ huynh và học sinh làm trung tâm