REPORT: The Game Plan: A Regional Strategy for Strengthening Pennsylvania’s Workforce – Feb 2019

Tác động của lực lượng lao động giảm sút là một vấn đề phức tạp. Nhiều công nhân của Pennsylvania không đủ trang bị để lấp đầy các vị trí trong các doanh nghiệp dựa vào lực lượng lao động ngày càng có tay nghề cao. Trên thực tế, phần lớn các nhà tuyển dụng của Pennsylvania cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những người lao động đủ tiêu chuẩn để làm việc.

Rõ ràng cần có một kế hoạch trò chơi mới cho Khu vực Đông Nam Bộ và kế hoạch trò chơi đơn giản, chuẩn bị cho học sinh sớm và chuẩn bị tốt cho các em.

Kiểm tra báo cáo của PCCY: Kế hoạch trò chơi để biết thêm thông tin, các khuyến nghị và chiến lược chính mà khu vực phải áp dụng để giúp thúc đẩy nền kinh tế của Pennsylvania.

Bấm vào đây để Thuyết trình Powerpoint từ cuộc họp lãnh đạo doanh nghiệp.