Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Các quận ngoại ô

 

Tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em và tiền k trong cộng đồng của bạn

Nguồn tốt nhất để tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ là của tiểu bang Trang web COMPASS để học sớm. Bạn có thể tìm kiếm theo thành phố hoặc mã zip, và theo độ tuổi cũng như các nhu cầu và sở thích cụ thể khác. Lưu ý rằng một số trang web khởi đầu do Liên bang tài trợ KHÔNG được đưa vào COMPASS.

Children First has also made a Bản đồ Google này địa điểm giữ trẻ ở các quận ngoại thành. Nhấp vào từng điểm để biết thêm thông tin. Lưu ý rằng bản đồ hiển thị các nhà cung cấp được cấp phép bất chấp chất lượng. Sau ngày 1 tháng 8 năm 2017, tất cả các chương trình không được đăng ký trong Keystone STARS sẽ tự động được chỉ định cho STAR 1. Các chương trình đạt 3 hoặc 4 SAO hoặc kiểm định quốc gia được coi là chất lượng cao. Các vị trí Head Start được bao gồm ở đây.