Tóm tắt về Chăm sóc và Giáo dục Sớm trên khắp các vùng ngoại ô

Tất cả các gia đình đều muốn con cái của họ sẵn sàng để học khi chúng bắt đầu đi học. Những đứa trẻ xuất phát sau các bạn cùng lứa tuổi thường không bắt kịp. Pre-k chất lượng cao giúp trẻ sẵn sàng học tập, dạy chúng các kỹ năng xã hội-tình cảm có giá trị và cắt giảm chi phí giáo dục đặc biệt cho các trường học. Mặc dù ngày càng có nhiều gia đình ở ngoại ô phụ thuộc vào việc chăm sóc trẻ em vì cả cha và mẹ đều đi làm (70%), nhưng nhiều bậc cha mẹ không đủ khả năng chi trả chi phí chăm sóc chất lượng tốt.