Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

REPORT: No More Dreams Deferred – Mar 2021

Không còn ước mơ nào bị trì hoãn: Xây dựng một hệ thống giáo dục phù hợp với học sinh da đen và gốc Tây Ban Nha

Trên toàn khu vực, tỷ lệ học sinh da màu theo học các trường công lập ngoại ô ngày càng tăng. Trên thực tế, một trong bốn học sinh đang theo học tại 61 khu học chánh ngoại ô ở các quận Bucks, Chester, Delaware và Montgomery là người Da đen hoặc gốc Tây Ban Nha. Không nghi ngờ gì nữa, những khu học chánh ngoại ô này đang ngày càng trở nên đa dạng hơn, nhưng các mô hình giáo dục vẫn chưa bắt kịp với sự thay đổi này.

Để xây dựng một hệ thống giáo dục phù hợp với học sinh da đen và gốc Tây Ban Nha trong khu vực, các trường học, học khu và các nhà lập pháp phải ngừng ly hôn với các vấn đề về môi trường học đường kém, khả năng tiếp cận các khóa học nghiêm ngặt thấp hơn, các lớp học tách biệt về chủng tộc và kinh tế, đồng thời ngân sách nhà trường liên tục không đủ từ hiệu suất của học sinh.

Thời gian là điều cốt yếu.

Học sinh da đen và gốc Tây Ban Nha sẽ chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng những thách thức trong cuộc sống và trở nên xuất sắc hơn nếu trường học của họ có thể giải quyết tốt hơn nhu cầu của họ và cải thiện cách giáo dục và hỗ trợ họ. Giáo dục nên làm việc cho mọi trẻ em; không nên trì hoãn ước mơ của một đứa trẻ nào nữa.

Kiểm tra Tóm tắt điều hành bằng tiếng Tây Ban Nha.