REPORT: Improving PA’s Lead Poisoning Surveillance Data Sharing – Feb 2019

Để đảm bảo các nguồn lực thích hợp được hướng dẫn để giảm tỷ lệ phơi nhiễm và nhiễm độc chì ở trẻ em, Thịnh vượng chung Pennsylvania hàng năm xuất bản báo cáo Giám sát Chì ở Trẻ em.

Các báo cáo cho năm 2016 và 2017 được công bố vào tháng 12 năm 2018.

Các báo cáo này cung cấp dữ liệu thô hữu ích cho thấy gần 10.000 trẻ em vẫn đang xét nghiệm dương tính với nhiễm độc chì hàng năm. Tuy nhiên, các báo cáo không cho chúng ta biết đủ để cung cấp thông tin đầy đủ về các quyết định có thể dẫn đến nhiều nguồn lực hơn đáng kể được triển khai hiệu quả để cứu trẻ em khỏi hậu quả suốt đời của nhiễm độc chì. Báo cáo này từ PCCY, thực hiện điều đó.

Bấm vào đây để xem PDF

Bấm vào đây để thông cáo báo chí