Give Kids Sight Day is on Saturday, October 9.  Find out more here.

Chester County Child Health 2014

Báo cáo Tổng kết của PCCY cho thấy hơn 20.000 trẻ em vùng ngoại ô không có bảo hiểm y tế, tuy nhiên phần lớn trong số chúng đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế công cộng. Khoảng 1 trong 3 trẻ em ở mỗi quận bị béo phì hoặc thừa cân, và tỷ lệ này tăng lên ở ba trong số bốn quận.  Quận Chester là Quận ngoại ô phía đông nam Pennsylvania duy nhất có tỷ lệ và số trẻ em không có bảo hiểm y tế tăng kể từ năm 2008. Hơn 6.000 trẻ em không có bảo hiểm.