Trẻ em nghèo

Dưới nước: Những gia đình đang chìm xuống

Children First’s report series: “Underwater: What’s Sinking Families” looks at how The American Dream is eroding where incomes that use to provide a comfortable middle class life are no longer enough to even cover the basics.  The bleak situation facing families will only change with large-scale action.  The policies laid out in these reports must be implemented, or the cycle of financial stress will never end. The children in these struggling families will become the next generation of struggling families. The American Dream will become the American Drain.

Giấc mơ Mỹ đang bị mai một ở Đông Nam Pennsylvania. Thu nhập được sử dụng để cung cấp một cuộc sống thoải mái của tầng lớp trung lưu thậm chí hầu như không đủ để trang trải những điều cơ bản. Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về tài chính ngân hàng với hy vọng rằng con cái của họ có thể vươn lên bậc thang kinh tế và một ngày nào đó cảm thấy thoải mái hơn về tiền bạc so với những gì họ đã làm, các bậc cha mẹ đã làm.

Tình hình ảm đạm mà nhiều gia đình này phải đối mặt sẽ chỉ thay đổi khi có hành động quy mô lớn. Loạt báo cáo này đưa ra một loạt các khuyến nghị và chính sách phải được thực hiện, nếu không chu kỳ căng thẳng tài chính sẽ không bao giờ kết thúc và trẻ em trong những gia đình khó khăn này sẽ trở thành thế hệ tiếp theo của những gia đình khó khăn.

Children First will release five reports on the status of children in Bucks, Chester, Delaware, Montgomery and Philadelphia counties, titled, “Underwater: What’s Sinking Families”.  Click the links below to download a copy of the reports.

 

Báo cáo Quận Bucks - Phát hành tháng 4 năm 2019

 

 

 

 

 

Báo cáo Quận Chester - Phát hành tháng 2 năm 2020

 

 

 

 

 

Báo cáo Quận Delaware - Phát hành tháng 3 năm 2019

 

 

 

 

 

Báo cáo Quận Montgomery - Phát hành tháng 6 năm 2019

 

 

 

 

 

Báo cáo của Hạt Philadelphia - Ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

 

 

 


There are more than 180,000 children in southeastern Pennsylvania who live in families with incomes at or below the federal poverty level. The parents of most of these children work, but low wages and an unstable job market makes it difficult for families to make ends meet.  Children First works to help lift families out of poverty by pushing for increased investment and access to services for families such as the Earned Income Tax Credit and the Child Tax Credit.  These valuable resources help tens of thousands of children in southeastern Pennsylvania rise out of poverty every year.