Bảng thông tin tín dụng thuế thu nhập thu nhập và thuế con

EITC là chương trình hiệu quả nhất của quốc gia nhằm đưa các gia đình lao động thoát khỏi đói nghèo. Nó được thiết kế để “trả lương cho công việc” bằng cách bổ sung thu nhập của những người lao động có thu nhập hộ gia đình thấp. CTC giúp các gia đình kiếm sống bằng cả công việc bổ ích và ghi nhận các chi phí bổ sung để nuôi dạy con cái.

Mỗi chương trình cực kỳ quan trọng này đều giúp các gia đình cá nhân kiếm sống và cung cấp năng lượng cho nền kinh tế địa phương. Cùng với nhau, các khoản tín dụng này đã giúp ước tính có khoảng 116.000 trẻ em Pennsylvania thoát nghèo hàng năm từ năm 2009-2011. PCCY cung cấp phân tích về phạm vi tiếp cận của các khoản tín dụng này ở Pennsylvania, và chủ trương duy trì chúng mạnh mẽ. Dưới đây là các tờ thông tin về tiểu bang Pennsylvania, cũng như các quận một, hai, sáu, bảy, tám và mười ba.