Quà tặng phù hợp với công ty

Children First is happy to receive additional contributions through the Corporate Matching Program of the organizations and companies where people work. Matching gifts can double, and in some cases multiply by five times, the impact of your original support.

Để xác định xem công ty hoặc tổ chức của bạn có chương trình quà tặng phù hợp hay không, hãy kiểm tra với bộ phận nhân sự của công ty bạn và lấy mẫu quà tặng phù hợp để hoàn thành và gửi kèm theo quà tặng của bạn. Nếu bạn đang đóng góp trực tuyến, hãy ghi rõ điều đó trên biểu mẫu quyên góp và chỉ cần gửi mẫu quà tặng phù hợp cho chúng tôi sau đó.

Đó là tất cả những gì bạn cần làm và chúng tôi sẽ lo phần còn lại.

For more questions about corporate matching, call Steven Fynes at 215-563-5848 x111 or email stevenf@childrenfirstpa.org.

Ready to make your donation to Children First now?  BẤM VÀO ĐÂY để quyên góp and then tell your company that you made a gift to Children First that they can match.