Mẹo để đưa ra lời khai trước công chúng

Đưa ra lời khai là một cách hiệu quả để tác động đến các chính sách ảnh hưởng đến con cái của chúng ta. Nó cho phép các quan chức nhà nước lắng nghe những quan ngại mà họ có thể không biết trực tiếp từ cộng đồng. Hầu hết các quan chức công quyền đánh giá cao và hoan nghênh những hiểu biết sâu sắc của phụ huynh và cộng đồng về các vấn đề quan trọng. Lời khai hiệu quả nhất thường là 2-3 phút và dễ hiểu đối với nhiều người. Một thông điệp rõ ràng và ngắn gọn giải quyết thành công một vấn đề có nhiều khả năng được lắng nghe hơn một bài giảng dài về những bất cập của cộng đồng.