Tài nguyên cho Chester County

Báo cáo Tổng kết của PCCY về Chăm sóc và Giáo dục Sớm ở Hạt Chester

Báo cáo của PCCY cho thấy tại Hạt Chester, chỉ có 15% trong số 285 chương trình giữ trẻ được cấp phép được coi là chất lượng cao. Trên toàn quận, chỉ có khoảng 6% trẻ em dưới năm tuổi tham gia một chương trình giữ trẻ được đánh giá cao.

Bấm vào đây để tải xuống báo cáo.

Tờ thông tin Pre-K cho PA cho Hạt Chester

Trẻ nhỏ có một cơ hội được hưởng lợi từ pre-k chất lượng cao và việc đầu tư chậm trễ không chỉ có nghĩa là mất cơ hội mà còn khiến con cái và xã hội của chúng ta phải trả giá cao hơn vì bỏ lỡ những cơ hội đó.

Bấm vào đây để tải xuống tờ thông tin Pre-K for PA cho Chester County.