Lỗ hổng về thuế bán hàng của bang Pennsylvania

Không có gì bí mật khi Cơ quan Lập pháp Tiểu bang phải đối mặt với hai thách thức lớn trong ngân sách năm nay: cung cấp tài trợ công bằng và đầy đủ cho các trường học và đóng lại khoản thâm hụt $2 tỷ. Tuy nhiên, điều mà ít người nhận ra là Pennsylvania cho giảm thuế bán hàng nhiều gấp đôi so với số tiền thu được.Pennsylvania State Sales Tax LoopholesNếu Nhà nước chỉ thu một phần doanh thu từ các mặt hàng được miễn, các nhà lập pháp có thể đóng thâm hụt ngân sách nhà nước, tài trợ cho các trường học và giảm thuế tài sản. Khép lại những kẽ hở về thuế là cách công bằng nhất để gây quỹ cần thiết để cải thiện trường học cho gần hai triệu học sinh từ trước đến lớp 12.