REPORT: How Does Access to Child Care Affect High School Completion? – Aug 2014

Báo cáo của PCCY cho thấy rằng cha mẹ thanh thiếu niên gặp phải nhiều rào cản khi họ cố gắng trở lại lớp học và lấy bằng tốt nghiệp trung học.