Chì độc hại: Tờ thông tin về ứng viên

Chì có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ và gây ra các tác dụng phụ đã được ghi nhận rõ ràng như tổn thương não và hệ thần kinh, làm chậm tăng trưởng, phát triển…

Đọc thêm