Nghèo đói Gia tăng đặt ra những thách thức mới cho các Học khu của Quận Delaware và Tương lai của Quận

Giáo dục công ở Quận Delaware là một nghiên cứu hoàn toàn trái ngược. Nó có tỷ lệ tốt nghiệp toàn quận cao hơn 3% so với tỷ lệ trung bình của tiểu bang, nhưng lại kém các quận Đông Nam Pennsylvania khác. Thu nhập trung bình của Quận Delaware cao hơn đáng kể so với mức trung bình quốc gia, nhưng cứ ba học sinh thì có một học sinh sống trong các hộ gia đình có thu nhập thấp — và tỷ lệ học sinh có thu nhập thấp đang tăng lên. Quận Delaware là nơi có một số học khu có thành tích cao nhất trong tiểu bang, nhưng gần 25% học sinh ở Delco dưới cấp lớp về môn đọc và 27% dưới cấp lớp về môn toán. Mức chi tiêu hàng năm cho mỗi học sinh ở quận hàng đầu của Quận Delaware cao hơn gần hai phần ba so với quận có mức chi tiêu thấp nhất. Một điều chắc chắn là nếu không có một công thức tài trợ công bằng cho giáo dục công, Quận Delaware sẽ vẫn bị phân chia giữa những người có và không có.

Tình trạng thiếu ngân sách kinh niên và tình trạng nghèo đói gia tăng đặt ra những thách thức mới cho khu học chánh và lãnh đạo quận. Khu học chánh thị trấn Radnor là một trường hợp điển hình. Ở đó, thu nhập trung bình của gia đình cao gấp ba lần mức trung bình quốc gia và khoảng 90% trong tổng số học sinh đạt điểm thành thạo hoặc nâng cao trong kỳ thi toán PSSA. Nhưng con số đó giảm xuống còn 60% hoặc thấp hơn đối với sinh viên Da đen và kinh tế khó khăn. Trong Khu Học Chánh Chester-Upland, nơi tập trung đông nhất học sinh có thu nhập thấp, chưa đến một phần ba số học sinh thi thành thạo hoặc nâng cao trên PSSA, cả trong phần toán và phần đọc.

Phân tích của PCCY về tài trợ cho trường học cho thấy nếu Pennsylvania khôi phục lại công thức tài trợ đã được cơ quan lập pháp bang Pennsylvania thông qua vào năm 2008, thì Học khu Delaware County sẽ nhận được hơn $45 triệu tài trợ chỉ trong năm nay. 

Thật không may, ngay bây giờ điều đó có vẻ như là một khả năng xa vời. Pennsylvania hiện được xếp hạng là một trong ba tiểu bang duy nhất không có công thức tài trợ cho giáo dục. Nếu không biết bao nhiêu tiền từ tiểu bang hàng năm, các khu học chánh không thể dự trù ngân sách của họ một cách hợp lý hoặc nhắm mục tiêu các nguồn lực cho những học sinh cần được giúp đỡ thêm. Thêm khoản này vào khoản cắt giảm hàng tỷ đô la từ giáo dục công trong năm 2011, và bạn có một tình huống là hơn 93% của các khu học chánh trong Quận Delaware hiện nhận được ít tài trợ của tiểu bang hơn so với năm 2010 và không biết điều đó có thay đổi hay không.

Chỉ riêng tiền sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề giáo dục của Quận Delaware. Sự chênh lệch về hiệu suất dọc theo các dòng kinh tế và chủng tộc sẽ cần một nỗ lực phối hợp để kết thúc. Nhưng miễn là chúng ta rút ngắn Quận gần $50 triệu mỗi năm trong khi nhu cầu của học sinh tăng lên, thì những khoảng cách đó sẽ tiếp tục tăng lên.

Nguồn biểu đồ: Bộ Giáo dục Pennsylvania