Dữ liệu điều tra dân số mới nhất cho thấy nhu cầu lớn hơn để tiếp cận Pre-K

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ gần đây đã phát hành Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ, và mọi thứ có vẻ không tốt cho khu vực Philadelphia. Cuộc khảo sát cho thấy hơn một phần tư người dân Philadelphia sống trong cảnh nghèo đói, trong đó có hơn một phần ba trẻ em. Trong khi đáng thất vọng, những con số này không gây ngạc nhiên. Chừng nào các nhà lãnh đạo của chúng ta không đầu tư đúng mức cho giáo dục, những con số này không thể cải thiện. Nếu không có nguồn tài chính thích hợp cho giáo dục, bắt đầu với chương trình phổ cập Pre-K, học sinh sẽ gặp khó khăn trong việc đi học, không thể tốt nghiệp và kinh tế đi xuống.

Thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Philadelphia vào năm 2013 là dưới $37.000, hay khoảng 70% của mức trung bình trên toàn tiểu bang và chưa bằng một nửa mức của bốn quận ngoại thành của nó. Chỉ 82% người lớn sống ở Philadelphia có bằng tốt nghiệp trung học, ít hơn 7% so với tỷ lệ của Pennsylvania và kém hơn 11% so với vùng ngoại ô. Nếu Philadelphia muốn giải quyết vấn đề kinh tế, thì trước hết phải giải quyết vấn đề giáo dục. Điều đó bắt đầu với Pre-K.

Philadelphia High School grads

Đầu tư cho giáo dục phải bắt đầu sớm, trước khi khoảng cách thành tích trở nên quá lớn và quá tốn kém để khắc phục. Các nghiên cứu chỉ ra rằng mỗi đô la chi cho giáo dục sớm chất lượng cao sẽ mang lại cho xã hội gấp bảy lần khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, chỉ có 8.461 chỗ Pre-K cho học sinh Philadelphia vào năm ngoái, giảm 13% so với ba năm trước đó. Trong khi trẻ em 4 tuổi ở các chương trình Pre-K được hỗ trợ công khai của Pennsylvania đã đạt được những thành tựu đáng kể về mặt học tập và xã hội, thì chỉ 0,6% ngân sách tiểu bang sẽ được dùng để hỗ trợ các chương trình Pre-K chất lượng cao. Những đứa trẻ học qua các chương trình Pre-K chất lượng cao có nhiều khả năng tốt nghiệp trung học và có thu nhập cao hơn trong đời. Nhưng với việc Philadelphia mất ghế dự bị Pre-K công cộng và nhiều bậc cha mẹ không đủ khả năng để gửi con cái của họ đến trường Pre-K tư thục, lợi ích vẫn chưa thực hiện được.

Phila Pre-K Access

Dữ liệu ACS sẽ đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh cho tiểu bang: đã đến lúc nghiêm túc trong việc tài trợ cho giáo dục sớm. Vấn đề là rõ ràng, một số lượng không thể chấp nhận được người Philadelphia bỏ học và sống trong cảnh nghèo đói. Nhưng câu trả lời cũng rõ ràng như vậy. Thay vì cắt giảm tài trợ cho giáo dục công, buộc Học khu Philadelphia phải cắt giảm nhân sự và dịch vụ năm này qua năm khác, hãy đầu tư vào giáo dục - đặc biệt là giáo dục sớm nơi khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất - và quan sát nền kinh tế của thành phố. Nếu không có khoản đầu tư đó, chúng ta không cần phải đợi đến năm sau để biết Điều tra tiếp theo của Cục điều tra dân số sẽ nói gì.