Các ứng cử viên cho chức Thị trưởng nói gì về các Vấn đề Trẻ em: Liệu họ có tăng Pre-K? - Ngày 10 tháng 4 năm 2015

Ba trong số các ứng cử viên liệt kê các hành động cụ thể mà họ sẽ thực hiện để cung cấp quyền tiếp cận pre-k cho tất cả trẻ em ở Philadelphia.

Áp-ra-ham: kêu gọi pre-k bắt buộc vào năm 2020 và sẽ sử dụng $20 triệu trong quỹ của Thành phố để bắt đầu mở rộng và đề xuất Ủy ban Universal Pre-K để xác định các phương pháp hay nhất nhằm cải thiện sự hợp tác giữa Thành phố và Học khu để mở rộng khả năng tiếp cận với pre-k.

Kenney: có kế hoạch cung cấp $60 triệu trong vòng ba năm để cung cấp khả năng tiếp cận phổ cập cho pre-k với 2/3 nguồn vốn đến từ Thành phố và phần còn lại được chi trả bởi các tổ chức phi lợi nhuận hoặc thông qua quan hệ đối tác cộng đồng.

Williams: hỗ trợ tạo động lực cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em mở rộng ở các khu vực lân cận nơi họ cần nhất và hỗ trợ tín dụng thuế tiền lương để giúp các gia đình có thu nhập thấp đủ khả năng chi trả trước.