Children First’s Report on COVID’s Impact on Children in Philadelphia – ĐỌC Ở ĐÂY

Tuần lễ trao nụ cười cho trẻ em năm 2021

Tuần lễ Cho trẻ em một nụ cười năm 2021 vào 29 tháng 3 - 2 tháng 4

Smile Day là chương trình chăm sóc răng miệng miễn phí cho trẻ em từ 1-18 tuổi, đặc biệt là trẻ em chưa được bảo hiểm, không có bảo hiểm nha khoa hoặc chưa đến nha sĩ trong hơn một năm.

Con bạn cần chăm sóc răng miệng nhưng bạn không có bảo hiểm? Trẻ em có thể được chăm sóc tại các văn phòng nha sĩ ở các quận Delaware, Montgomery & Philadelphia. Hãy gọi cho PCCY theo số 215-563-5848 x21 bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 15 tháng Ba và chúng tôi sẽ đặt lịch hẹn cho con bạn trong Tuần lễ Nụ cười tại một nha sĩ gần đó. Tải xuống tờ rơi để biết thêm thông tin và giúp chúng tôi quảng bá rộng rãi.

TIẾNG ANH  /  NGƯỜI TÂY BAN NHA  /  TIẾNG Ả RẬP  /  BENGALI  /  NGƯỜI TRUNG QUỐC  /  INDONESIAN  /  KHMER  /  BỒ ĐÀO NHA  /  TIẾNG NGA  /  TIẾNG VIỆT


Giúp chúng tôi Giúp mang lại nụ cười cho trẻ em!

NGƯỜI TÌNH NGUYỆN cần thiết cho:

  • Đặt lịch hẹn khám nha khoa cho trẻ em bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 qua tổng đài từ xa của chúng tôi.
  • Cung cấp phiên dịch ngôn ngữ trực tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc và Việt Nam vào tuần từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 tại một số văn phòng nha khoa được chọn. Nhấn vào đây để tình nguyện làm thông dịch viên.
  • Nhấn vào đây để tình nguyện! Đăng ký bằng Mùng 8 tháng 3. Liên hệ với Beth Dougherty nếu có câu hỏi theo số 215-563-5848 x21 hoặc gksd tại pccy dot org.

THỰC HÀNH NHA được cần:

  • Bạn có phải là nha sĩ có thể quyên góp một vài khoảng thời gian để khám răng cho trẻ em chưa được bảo hiểm hoặc trẻ chưa được bảo hiểm không? Nếu vậy, vui lòng liên hệ với Beth Dougherty tại 215-563-5848 x21 hoặc gksd tại pccy dot org.

Tìm kiếm dịch vụ chăm sóc răng miệng chi phí thấp sau Smile Day?

Hãy gọi Đường dây Trợ giúp PCCY 215-563-5848 x17 để biết thêm thông tin về nơi bạn có thể tìm dịch vụ chăm sóc. Bạn cũng có thể được trợ giúp đăng ký bảo hiểm.

Các trung tâm y tế cộng đồng trong khu vực cung cấp dịch vụ chăm sóc cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng bảo hiểm hay quốc tịch. Để tìm trung tâm y tế cộng đồng gần bạn, hãy tham khảo cái bản đồ này. Vui lòng gọi cho Đường dây trợ giúp để biết thêm thông tin.


Giới thiệu về Cho trẻ em một Ngày Nụ cười: PCCY đã giúp kết nối hơn 3.000 trẻ em đến chăm sóc răng miệng miễn phí trong 18 năm qua! Xuất phát từ nhu cầu quan trọng là tăng số lượng trẻ em duy trì và được chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt, năm 2003 PCCY đã điều phối ngày chăm sóc răng miệng miễn phí đầu tiên trên toàn Philadelphia với tên gọi “Ngày cho trẻ em một nụ cười”. Được mô phỏng theo sáng kiến của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, mỗi năm PCCY tuyển dụng các văn phòng nha khoa tạo ra hàng trăm cuộc hẹn cho trẻ em để khám răng miệng, làm sạch răng, và trong một số trường hợp, trám răng và nhổ răng. Đối với trẻ em của Smile Day không có bảo hiểm y tế, nhân viên của Đường dây trợ giúp Đồng hồ Sức khỏe Trẻ em của PCCY làm việc với cha mẹ của các em để đăng ký bảo hiểm cho các em để các em có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc răng miệng bất cứ ngày nào các em cần - và trở về nhà nha khoa.