Join the team!  Children First is now hiring for our K-12 Education Team.  Learn More.

Phụ lục cho Báo cáo Trì hoãn Không còn Giấc mơ

Không còn ước mơ nào bị trì hoãn: Xây dựng một hệ thống giáo dục phù hợp với học sinh da đen và gốc Tây Ban Nha

Bản sao đầy đủ của báo cáo Không còn Giấc mơ bị trì hoãn có thể được tải về ở đây.

Phần Phụ lục được đính kèm và cũng có thể tải về ở đây.