Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Khả năng phán đoán

Liên minh Công tác Trường PA

PA Schools Work là một liên minh của các tổ chức từ khắp Pennsylvania đại diện cho các giáo viên và các nhà giáo dục khác; cộng đồng đô thị, ngoại thành và nông thôn; và cha mẹ và…

Girls With Options

PCCY đang tổ chức một hội thảo giáo dục về biện pháp tránh thai miễn phí, “Những cô gái có các lựa chọn”, dành cho các cô gái Philadelphia từ 13 tuổi trở lên. Nghiên cứu cho thấy lỗ hổng kiến thức của các cô gái…

Pre-K cho PA

Mọi trẻ em đều phải sẵn sàng đến trường để học. PCCY đang nỗ lực để đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được tiếp cận với Pre-K chất lượng cao.