Access Philly Arts

ACCESS Cardholders (those Pennsylvania residents who monitor their government-issued cash, food, or medical benefits with an EBT card),  are invited to visit participating sites…

Đọc thêm

Những đứa trẻ của chúng ta đáng giá

Kế hoạch của Thị trưởng sẽ mang lại cho những đứa con út của chúng ta một nền tảng tuyệt vời, giúp chúng ta giảm bớt bất bình đẳng và nghèo đói và cải thiện trường học của chúng ta. Đồ uống có đường…

Đọc thêm

Pledge for Philadelphia’s Children 2015

The Pledge for Philadelphia’s Children commits our next mayor to championing school funding, achieving universal high-quality Pre-K access, establishing a higher minimum wage, expanding participation…

Đọc thêm

10K for PreK Petition

CLICK HERE TO SIGN THE PETITION Help us generate 10,000 signatures asking CIty Council to let the voters decide to move forward to establish…

Đọc thêm